"VIVALDI A LA PIETÀ"

Vivaldi a la Pietà

A principis del segle XVIII, quan Vivaldi començava la seva carrera musical, Venècia havia perdut el seu gran potencial econòmic, però encara era un centre d'atracció per als visitants que feien el "grand tour" d'Europa, gràcies a la seva especial ubicació, a la seva arquitectura i, sobretot, per la seva cultura, especialment la pintura i la música.

Dintre de l'àmbit musical, un dels atractius més especials que es trobaven a Venècia en aquest temps era la música que s'oferia als "ospedali", institucions a mig camí entre els orfenats i els conservatoris,  subvencionats pel diner de la República, i on les interpretacions corrien a càrrec de les seves alumnes, i per tant, els conjunts estaven formats exclusivament per dones (les "figlie di choro") tant en l'apartat vocal com en l'instrumental. Un dels quatre "ospedali" venecians, potser el més conegut, era l'anomenat "della Pietà", on, entre els anys 1703 i 1740, va estar vinculat el compositor Antonio Lucio Vivaldi, com a professor de violí i com a "maestro di choro".

Normes estrictes prohibien l'accés de personal masculí en aquests centres, per raons d'ordre moral, sent-ne l’única excepció la persona del "maestro di choro". La paraula "choro" en aquesta època abastava tot el conjunt, tant de les veus que cantaven com dels instruments que les acompanyaven. Un testimoni rus d'aquest temps, Petr Andreevich Tolstago, escriu el 1698 que "no es podia trobar un cant tant dolç i harmoniós en tot el món, i que per aquest motiu, gent de tot arreu venien a Venècia amb el desig de refrescar-se amb els seus cants angelicals.....".

Sorprèn, per tant, constatar que, mentre que a tota l'Església la musica litúrgica era produïda per conjunts integrats en la seva totalitat per elements masculins (nens, castrats, falsetistes, etc....), en aquests indrets venecians les músiques sonessin en versió exclusivament femenina. Consta, en un document de 1707, el detall de la disposició del conjunt del "choro" de La Pietà, especificant que les 29 noies estaven repartides així: 5 soprani, 4 contralti, 3 tenori i 1 basso, mentre que les 16 instrumentistes eren: 5 violini, 4 altos, 2 violette, 1 contrabasso, 1 tiorba i 3 organistes.

La presència exclusiva de veus femenines en el cor obligava, segurament, a què les veus de tenor i de baix fossin  cantades a una octava més alta que la que estava escrita, comportant aquest canvi unes petites variacions, certament curioses, en els contorns melòdics de les obres, però la presència dels instruments greus en l'orquestra garantien la "correcció harmònica" del conjunt. Res d'estrany hi devien trobar els assistents a les cerimònies quan els nombrosos cronistes, molts d'ells músics, estan d'acord en exaltar-ne l'extrema bellesa, i ningú no dona notícia de cap infracció musical.

És amb aquest propòsit, doncs, de retrobar aquest so lluminós i especial que proporciona la polifonia a veus femenines, que presentem aquest programa, comptant amb la presència del Cor de Cambra Femení SCHERZO i de l'Orquestra Barroca Catalana, amb instruments històrics, com un intent d'acostar-nos a una sonoritat més propera a l'original.

 

1a PART

Antonio Vivaldi

Tre Salmi

 

 

In exitu Israel, RV 604

 

 

Laudate Dominum, RV 606

 

 

Laetatus sum, RV 607

 

Sonata al Santo Sepolcro, RV 130

 

Kyrie en Sol menor, RV 587

 

Credo en Mi menor, RV 591

 

2a PART

Antonio Vivaldi

Gloria en Re major, RV 589

 

 

Gloria in excelsis Deo

 

 

Et in terra pax

 

 

Laudamus te

 

 

Gratias agimus

 

 

Propter magnam gloriam

 

 

Domine Deus

 

 

Domine Fili Unigenite

 

 

Domine Deus, Agnus Dei

 

 

Qui tollis peccata

 

 

Qui sedes ad dexteram

 

 

Quoniam tu solus

 

 

Cum Sancto Spiritu

 

Cor de Cambra Femení SCHERZO

Orquestra Barroca Catalana

Ana Gil-Pérez, solista

Núria Batet, solista

Jordi Casas Bayer, director