Jordi Vergés

Orgue

Estudià la carrera de piano sota la direcció de Josep M. Raja al Conservatori de Tarragona. Posteriorment estudià orgue al Conservatori Municipal de Barcelona amb el professor Jordi Alcaraz, i, sota la direcció de Montserrat Torrent, acabà els graus Mitjà i Superior de l’esmentat instrument, ambdós amb Matrícula d’Honor i Premi d’Honor per unanimitat. Més tard es graduà com a professor superior d’orgue. L’any 1986 guanyà el Primer Premi d’orgue en el "Concurs Permanent de Joves Intèrprets" de JJ.MM. d’Espanya celebrat a l’església de Santa Maria de Maó (Menorca), i també ha estat premiat per la Fundació R. Parramon de Barcelona.

Amplià els seus estudis amb el professor Hans van Nieuwkoop al Sweelinck Conservatorium d’Amsterdam, on durant quatre anys continuà perfeccionant el seu repertori organístic amb Pieter van Dijk i Jaques van Oortmerssen.

Ha assistit a diferents cursos d’interpretació amb M. Torrent, M. Radulescu, L.F. Tagliavini, etc., i ha donat nombrosos recitals arreu dels Països Catalans, Espanya, Europa i E.U.A., essent invitat  en importants festivals internacionals de música, d’entre els quals "Els Orgues de Catalunya", Catedral de Barcelona, Palau de la Música Catalana, Catedral de Madrid, Palau de la Música de València, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, etc.

És coautor, juntament amb l’escriptora Fina Anglès, del llibre “Orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre” que va editar la Diputació de Tarragona l’any 2013.

Una de les empreses més ambicioses on ha intervingut ha estat la coordinació del procés de reconstrucció del nou orgue de la Catedral de Tarragona.

Ha enregistrat per Catalunya Música i R.N.E., i ha efectuat enregistraments discogràfics per a Loft Recordings (Seattle- E.U.A.), La Bottega Discantica (Milano-Itàlia), i Audiovisuals de Sarrià (Barcelona).

Actualment és organista titular de la Catedral de Tarragona i professor d’orgue del Conservatori Professional de Tarragona.