Rosa Maria Gual

Rosa Maria Gual
Soprano

Amb 10 anys ja comença a cantar als cors infantils de l’Escola de Música de Vila-seca. Més tard i durant sis anys forma part del Cor Sant Esteve. Cursa estudis de solfeig, piano i cant. Ha estat alumna de cant d’Enriqueta Tarrés i M. Teresa Garrigosa.

És fundadora del Cor Scherzo i membre de la Junta Directiva des dels seus inicis.

És autora del llibre/opuscle del 20è aniversari del Cor Scherzo “20 anys de cançons”, i ha col·laborat en el disseny del darrer CD de Nadales.

Ha estat mestra especialista de Música a l’Escola de la Canonja durant deu anys, creant un cor escolar que dirigeix durant vuit anys.

Actualment és mestra de Primària a l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca.