Montse Garcia

Montse Garcia
Contralt

Va iniciar els seus estudis de piano als set anys al Conservatori de Música de Vila-seca. Paral·lelament a aquests estudis, forma part del Cor Sant Esteve.

Ha realitzat classes de cant amb M. Teresa Garrigosa.

És enginyer químic de professió i contralt del Cor de Cambra Femení Scherzo.