La ploma de perdiu (cançó popular catalana)

La ploma de perdiu (cançó popular catalana)