Jordi Casas Bayer

Director

Cursà els primers estudis musicals a I’Escolania de Montserrat, i posteriorment els continuà a Barcelona, on va estudiar també Dret i Filosofia. Fundà la Coral Càrmina, de la que va ser director durant més de quinze anys, i dirigí, durant dos cursos, el Cor de la RTVE. Des de setembre de 1988 fins a 1998 va exercir com a director musical de l’Orfeó Català, sent-ne també el seu director artístic. El setembre de 1990 creà el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, del que va ser director fins al juliol de 2011. Així mateix ha estat al front del Coro de la Comunidad de Madrid des de I’any 2000 fins al juliol de 2011. També a Madrid va desenvolupar la seva tasca de director coral al front del Coro del Teatro Real, col·laborador habitual de l’Orquesta Sinfónica de Madrid, entre els anys 2004 i 2008.

Al front d’aquests conjunts ha dirigit i preparat al voltant de tres mil concerts, tenint oportunitat de col·laborar amb els més destacats directors d’orquestra, amb gran varietat de conjunts instrumentats i, alhora, conreant tota mena de gèneres i estils.

Ha impartit nombrosos cursos de direcció coral tant a Espanya com a l’estranger, i ha participat com a director en els més prestigiosos festivals d’Europa (Espanya, França, Bèlgica, Suïssa, Gran Bretanya, Alemanya, Hongria, Itàlia, Eslovènia i Àustria), i també a Israel, Mèxic, Cuba, Guatemala, Estats Units, Argentina, Brasil, Xina, Marroc i Japó. L’estiu de 1997 va ser el director de l’European Youth Choir de l’Europa Cantat.

Darrerament ha estat director, per segona vegada, del Coro de Radiotelevisión Española des de setembre de 2011 fins a l’agost de 2013. Actualment és artista en residència a l’Orquesta Sinfónica de Castilla y León pel que fa a la vessant coral, i col·labora assíduament, com a director convidat, amb el Cor de Cambra Femení Scherzo de Vila-seca.