Charo García

Charo García
Mezzosoprano

Inicià els estudis musicals al Conservatori de Música de Vila-seca l’any 1974. Membre fundadora del Cor Sant Esteve -hi va romandre fins al 1988-, participà en totes les gires i concerts com a solista, essent-ne directora des del 1994 fins al 2004. Ha col·laborat en diferents agrupacions corals i ha impartit cursos de tècnica vocal. És titulada de violí i de cant, obtenint el premi extraordinari de grau professional.

Ha estat directora d’agrupacions de cors infantils, femenins i veus mixtes amb les quals ha obtingut diversos premis. També ha col·laborat, en direcció coral, amb el Conservatori del Liceu. És membre fundador del grup de música antiga Sine Nomine i del grup Sonbass.

En l’actualitat és professora de llenguatge musical, corals infantils i cant al Conservatori Professional de Música de Vila-seca. Des de l’any 2012 torna a agafar la direcció del Cor Sant Esteve.